تماس باما

استان البرز، شهرستان کرج بخش مرکزی/ شهر کرج /محله کلاک پایین /خیابان بهشت /کوچه اول شرقی/ پلاک 20/ طبقه همکف

کدپستی 3164683657
فکس 02632312217
تماس02632312217